Peranan Wakaf Dalam Mendepani Pendemik Covid-19

The Role of Waqf in Combating Covid-19 Pandemic

Authors

  • Muhammad Firdaus Ab Rahman Dr, USIM
  • Hussein Azeemi Abdullah Thaidi Dr, USIM
  • Azman Ab Rahman Prof. Madya Dr, USIM
  • Siti Farahiyah Ab Rahim

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.323

Keywords:

Wakaf, COVID-19, Kesihatan, Dana, Sukarelawan

Abstract

Pendemik COVID-19 telah mencetuskan keadaan cemas dan mengusarkan di seluruh dunia serta ia memberi impak mendalam dalam aspek kesihatan, ekonomi dan sosial.  Cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia ialah dalam menyediakan Pelan Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat agar dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Persoalannya adakah hanya pihak kerajaan harus dipertanggungjawabkan dalam mendepani pendemik ini? Justeru, objektif kajian ini adalah untuk menilai peranan wakaf dalam mendepani pendemik COVID-19 sebagai salah satu usaha bagi meringankan beban kerajaan Malaysia, serta mencadangkan kepelbagain jenis wakaf serta mekanisme pelaksanaanya dalam mendepani pendemik ini. Kaedah kualitatif dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan untuk mengumpul data. Manakala penganalisisan data menggunakan kaedah deskriptif dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan pengurusan tadbir urus wakaf berkesan tidak terhad kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaku nazir am, malah peranannya diperluaskan kepada masyarakat sebagai nazir khas mahupun mutawalli dalam perkongsian tanggungjawab serta kepakaran bagi mendepani cabaran pendemik serta isu-isu berkaitan kesihatan di Malaysia, khususnya dalam penjanaan dana serta memupuk semangat kerjasama dan sukarelawan di kalangan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al- Sadhan, Abdullah Nasir. 2008. Temporary Waqf Model: A Prospect of Waqf in Benefiting Youth. Awqaf Journal, Vol 15, pp. 104 - 141.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1993. Sahih al-Bukhari. Damascus, Syria: Dar Ibnu Kathir, Hadis No. 2537.

Amanahraya. “Tabung Warisan Khas Kesihatan”. https://www.amanahraya.my/product/tabung-warisan-khas-kesihatan/ (diakses pada 31 Mac 2020).

Astro Awani. “COVID-19: Ini senarai tabung bantuan dan bagaimana anda boleh sumbang”. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid-19-ini-senarai-tabung-bantuan-dan-bagaimana-anda-boleh-sumbang-235045 (diakses pada 30 Mac 2020).

Berita Harian Online. “COVID-19: KKM gerak petugas ambil darah di rumah”. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/668829/covid-19-kkm-gerak-petugas-ambil-darah-di-rumah (diakses pada 31 Mac 2020).

Berita Harian Online. “WHO isytihar wabak COVID-19 pandemik”. https://www.bharian.com.my/dunia/eropah/2020/03/664515/who-isytihar-wabak-covid-19-pandemik (diakses pada 27 Mac 2020).

Bernama. “Jargon berkaitan COVID-19”. https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1825185 (diakses pada 27 Mac 2020).

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). “Kenyataan Akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) Di Malaysia”. http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan-kenyataan-akhbar (diakses pada 31 Mac 2020).

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. “MAIPs Bantu Asnaf Terjejas Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19”. https://www.maips.gov.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=909:maips-bantu-asnaf-terjejas-perintah-kawalan-pergerakan-pkp-covid-19&Itemid=834&lang=ms (diakses pada 31 Mac 2020).

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. “MUIP Salur Bantuan Mendepani Pandemik COVID-19”. http://www.muip.gov.my/v3/index.php/90-berita-semasa (diakses pada 25 Mac 2020).

Malay Mail. “Here’s how JAKIM, JAWI have utilised over RM25m to aid Covid-19 fight”. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/03/25/heres-how-jakim-jawi-have-utilised-over-rm25m-to-aid-covid-19-fight/1849867 (diakses pada 25 Mac 2020)

Mercy Malaysia. “Wakaf COVID-19”. https://www.mercy.org.my/donate/wakaf-covid19/ (diakses pada 25 Mac 2020).

Muhamad Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah. 2016a. Ta`bid al-Waqf wa Ta`qituhu fi Wilayat Mukhtarah fi Malaysia. Studia Islamika Journal, Vol 23, No 3, pp 561-596.

Muhamad Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah. (2017c). Implementation of Temporary Waqf: A Comparative Study Between Kuwait and Malaysia. Jurnal Fiqh, Vol 14, pp 75-98.

Muhamad Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah. (2017d). Challenges and Problems Facing the Application of Temporary Waqf in Selected States of Malaysia: New Issues and their Guiding Rules. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol 30, Issue 3, pp 291- 314.

Muhamad Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah. 2016b. The Implementation of Temporary Endowment in Kuwait. Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies, Vol 54, No 2, pp 477-503.

Murat Cizakca. 2000. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh Century to the Present. Turki: Bogazici University.

Norizah Mohamed @ Haji Daud & Asmak Ab Rahman. 2015. Wakaf Penjagaan Kesihatan: Kajian Kes Di Hospital Waqaf An-Nur. Jurnal Syariah, Vol. 23, No. 3, pp 401-434.

World Health Organization (WHO). “WHO characterizes COVID-19 as a pandemic”. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen (diakses pada 29 Mac 2020).

Worldometers. “COVID-19 Coronavirus Pandemic”. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (diakses pada 31 Mac 2020).

Published

2020-09-30

How to Cite

Ab Rahman, M. F., Abdullah Thaidi, H. A., Ab Rahman, A. ., & Ab Rahim, S. F. (2020). Peranan Wakaf Dalam Mendepani Pendemik Covid-19: The Role of Waqf in Combating Covid-19 Pandemic. Journal of Fatwa Management and Research, 22(1), 49–64. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.323

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>