Faktor Penolakan Permohonan Kebenaran Poligami: Kajian Kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (2009-2013)

Authors

  • Ana Faiza Md Nor Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Azri Bhari Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Rafeah Saidon Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.409

Keywords:

Poligami, Penolakan, Kebenaran Mahkamah

Abstract

Prosedur poligami telah lama wujud sejak  tahun 1984 lagi di Selangor,  namun amat sukar untuk dipatuhi oleh orang awam dengan pelbagai tohmahan telah dibuat terhadap  Mahkamah Syariah, dengan proses yang dikatakan lewat dan menyusahkan. Ini terbukti dengan lambakan kes poligami yang telah dilakukan tanpa mendapat kebenaran Mahkamah Syariah yang telah dilakukan diluar negara seperti di Selatan Thailand, Indonesia atau perkahwinan secara sindiket di dalam negara. Namun ramai yang tidak dapat memenuhi kriteria dalam berpoligami. Justeru itu kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji faktor penolakan permohonan kebenaran poligami berdasarkan seksyen 23(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003. Kajian ini telah dijalankan   dari tahun 2009 sehingga tahun 2013 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Kajian ini telah dibuat secara analisis dokumen yang terdiri dari fail-fail kes Mahkamah berdasarkan Enakmen terkini yang telah ada pindaan pada tahun 2003. Hasil kajian mendapati terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penolakan permohonan poligami di antaranya faktor ekonomi yang tidak kukuh, gagal membuktikan isu patut atau perlu, salah prosedur, bakal wali tidak bersetuju dan lain-lain lagi yang berpunca dari pihak pemohon sendiri yang gagal memenuhi kehendak enakmen.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Quran .2010. Tafsir Pimpinan Al Rahman Kepada Pengertian Al Quran. Kuala Lumpur. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Abu Walid Abu Hassan. 2016. Hak-hak Wanita Menurut Undang-undang Keluarga Islam Di Malaysia. Cyberjaya : Universiti Islam Malaysia.

Anuar Ahmad Utusan Malaysia. 2016. Intergriti Dalam Poligami

Azizah Mohd Rapini & Nur Zulfah Md Abdul Salamini,2020.Keperluan Kehadiran Isteri Sedia Ada Dalam Permohonan Poligami: Satu Tinjauan Awal: Bangi:Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Fraenkel, J.R., and Wallen, N.E. 1996. How to Design and Evaluate Research.USA : Mc. Fraw-Hill Inc.

Mohd Jamilul Anbia Md Denin dan Wan Asrudi Wan Hasan. Harian Metro . 2015. Kahwin Ekspres Mencanak: 20 Februari

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji .2009. Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4. Pustaka Salam: Kuala Lumpur.

Zaleha Muhamat. 2002. Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Zulkifli Mohd Yusoff dan Muhammad Mukhlis. 2014. Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al- Quran . Batu Caves: PTS Islamika Sdn. Bhd

SENARAI KES

Saman No: 10400-011-0271-2009-Mohd Fadzil lwn Suriyati MTS Selangor

Saman No:10300-011-0437-2011-Che Muhammad Hafizi lwn Nurul Aini Wahidah MTS Selangor

Saman No:10200-011-0077-2010-Mohd Jajuli lwn Zurainah & Nurul Ain MTS Selangor

Saman No:10400-011-0467-2012-Mohammad Asraf lwn Zuraini MTS Selangor

Saman No:10100-011-0601-2013-Mohammad Shahree lwn Hanita MTS Selangor

Saman No:10400-011-0197-2011-Hashnol Hafizh lwn Zakiah MTS Selangor

Saman No:10200-011-0181-2011-Hazlan lwn Nazeriah MTS Selangor

Saman No:10400-011-0629-2012-Ruslan lwn Poziyah MTS Selangor

Saman No:10400-011-0225-2012-Mokhtar lwn Hamidah MTS Selangor

Published

2021-10-15

How to Cite

Ana Faiza Md Nor, Azri Bhari, & Rafeah Saidon. (2021). Faktor Penolakan Permohonan Kebenaran Poligami: Kajian Kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (2009-2013). Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 241–253. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.409