Langkah Pencegahan Pandemik Covid 19 Melalui Perintah Kawalan Pergerakan:Satu Maslahah

Covid 19 Pendemic Prevention Step Through Movement Control Order:A Maslahah

Authors

  • Irwan Mohd Subri

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.325

Keywords:

Coronavirus, COVID-19, Command, Control, Movement

Abstract

A new type of Coronavirus known as COVID-19 has invaded the world, including Malaysia. According to the World Health Organization (as of March 31, 2020), COVID-19 has caused the deaths of 36,405 victims. This article attempts to discuss the Movement Control Order that has been enforced by the Malaysian government to curb the COVID-19 epidemic. This article uses the method of document analysis with reference to several books, journals, websites and Youtube. The findings of the study found that the Movement Control Order complies with the maslahah or benefits according to Shariah of Islam in order to protect the health and lives of the public from COVID-19 in Malaysia.

Abstrak

Sejenis Coronavirus baharu yang dikenali sebagai COVID-19 telah menyerang dunia termasuk di Malaysia. Menurut Pertubuhan Kesihatan dunia (setakat 31 Mac 2020), COVID-19 telah menyebabkan kematian sebanyak 36,405 mangsa. Artikel ini cuba membincangkan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia bagi membendung wabak COVID-19. Artikel ini menggunakan metode analisis dokumen dengan merujuk kepada beberapa buku, jurnal, laman web dan Youtube. Dapatan kajian mendapati bahawa Perintah Kawalan Pergerakan menepati maslahah atau kebaikan yang dianjurkan oleh Syariat Islam demi menjaga kesihatan dan nyawa masyarakat awam daripada COVID-19 di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

al-Ghazaliyy, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusiyy. 1993. al-Mustasfa Min cIlm al-Usul. T.tp: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Khalid Hamdiyy cAbd al-Karim & Yasir Muhammad cAbd al-Rahman. T.th. Tacarud al-Masalih al-cAmmah Wa al-Khassah Dirasah Usuliyyah Fiqhiyyah. T.tp: T.pt.

Al-Sacdiyy, cAbd al-Rahman bin Nasir bin cAbdullah. 2000. Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan. T.tp: Mu’assasat al-Risalah.

Al-Shatibiyy, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa. T.th. al-Muwafaqat Fi Usul al-Sharicah. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Jurnal

Irwan Mohd Subri. 2016. Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalian Menurut Perspektif Islam. Jurnal Ulum Islamiyyah. Vol. 17, (Jun). Nilai: Penerbit USIM.

Internet

cAbdelhak Hamiche. 2020. Al-Awbi’ah Wa al-Amrad al-Fattakah Min Manzur Diniyy. https://www.elkhabar.com/press/article/163048/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A/ (diakses pada 25 Mac 2020).

cAbd al-Karim al-Qalaliyy. 2020. Manhaj al-Sharicat al-Islamiyyah Fi al-Wiqayah Min al-Waba’ Wa cIlajihi. https://www.hespress.com/writers/463222.html (diakses pada 25 Mac 2020).

Berita Harian Online(a). COVID-19: Malaysia Rekod Kematian Pertama. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2020/03/666225/covid-19-malaysia-rekod-kematian-pertama (diakses pada 21 Mac 2020).

Berita Harian Online(b). TERKINI: 2 Kematian Pertama Akibat COVID-19. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/666231/terkini-2-kematian-pertama-akibat-covid-19 (diakses pada 21 Mac 2020).

Kamus Dewan Edisi Keempat. Cegah. http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=cegah&d=176312LIHATSINI (diakses pada 21 Mac 2020).

Majlis Keselamatan Negara. Sejarah. https://www.mkn.gov.my/web/ms/sejarah-mkn/ (diakses pada 24 Mac 2020).

Mardiyy Mushawwah al-cAnaziyy. 2017. Al-Maslahatu Fi al-Fiqh al-Islamiyy. Al-Alukat al-Islamiyyah. https://www.alukah.net/sharia/0/118623/ (diakses pada 30 Mac 2020).

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Usul Al-Fiqh Siri Ke- 45: Bagaimana Mendepani Wabak Dan Penyakit Menurut Perspektif Usul Al-Fiqh. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-usul-fiqh/4138-irsyad-usul-al-fiqh-siri-ke-45-bagaimana-mendepani-wabak-dan-penyakit-menurut-perspektif-usul-al-fiqh (diakses pada 21 Mac 2020).

Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Soalan Lazim (FAQ’s) Mengenai Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order) - Dikemaskini. https://www.pmo.gov.my/2020/03/soalan-lazim-faqs-mengenai-perintah-kawalan-pergerakan-movement-control-order/ (diakses pada 21 Mac 2020).

Sinar Harian Online. Perintah Kawalan Pergerakan Disambung Sehingga 14 April. https://www.sinarharian.com.my/article/75477/KHAS/Koronavirus/Perintah-Kawalan-Pergerakan-disambung-dua-(2)-minggu-lagi-sehingga-14-April-2020 (diakses pada 1 April 2020).

Talal Mishcal. 2016. Mafhum al-Wiqayat al-Sihhiyyah Fi al-Islam. https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 (diakses pada 25 Mac 2020).

The Malaysian Medical Gazette. COVID-19: Maksud Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order). https://www.mmgazette.com/covid-19-maksud-perintah-kawalan-pergerakan-movement-control-order-dr-farizah-hairi-dr-zaki-hilmi/ (diakses pada 1 April 2020).

World Health Organization(a). Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak Situation. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (diakses pada 21 Mac 2020).

World Health Organization(b). Q&A On Coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses (diakses pada 21 Mac 2020).

Yusuf al-Qaradawiyy. 2015. al-Maslahat al-Mursalah Wa Shurut al-cAmal Biha. https://www.al-qaradawi.net/node/4041 diakses pada 30 Mac 2020).

Youtube

Buletin TV3, Youtube. Pengumuman Khas: Perintah Kawalan Pergerakan Bermula 18 Mac Higga 31 Mac. https://www.youtube.com/watch?v=WM3bxAArmv4 (diakses pada 24 Mac 2020).

Harian Metro, Youtube. [LIVE] Perutusan khas oleh Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. https://www.youtube.com/watch?v=rYIfzAxKAZk&feature=youtu.be (diakses pada 25 Mac 2020).

Akta

Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 (Akta 776).

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342).

Akta Polis 1967 (Akta 344).

Published

2020-09-30

How to Cite

Mohd Subri, I. . (2020). Langkah Pencegahan Pandemik Covid 19 Melalui Perintah Kawalan Pergerakan:Satu Maslahah: Covid 19 Pendemic Prevention Step Through Movement Control Order:A Maslahah. Journal of Fatwa Management and Research, 22(1), 65-98. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.325

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>