Peranan Kerajaan Dalam Pendidikan Antirasuah Di Malaysia Dan Impaknya Terhadap Masyarakat

The Role Of The Government In Anti-Corruption Education In Malaysia And Its Impact On Society

Authors

  • Azman Ab Rahman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Md Yunus Abd Aziz Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Zaki Salleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Anis Nabilah Kamarulzaman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.574

Keywords:

rasuah, pendidikan antirasuah, malaysia

Abstract

Rasuah merupakan fenomena sosial yang telah diwarisi oleh hampir setiap masyarakat sejak awal peradaban. Ia menjadi isu yang polemik dan hangat diperkatakan serta merosakkan imej terhadap negara.  Menurut laporan SPRM, statistik jumlah tangkapan dari tahun 2014 sehingga 2021 berlaku kenaikan setiap tahun iaitu 552 kes kepada 847 kes. Bahkan Malaysia turut mencatatkan kehilangan hampir RM 1.8 trillion disebabkan kegiatan amalan rasuah. Justeru artikel ini membincangkan peranan kerajaan dalam memerangi rasuah di Malaysia. Artikel ini juga akan mengkaji usaha dan inisiatif kerajaan dalam pendidikan antirasuah serta meneliti impak pendidikan antirasuah terhadap pelajar dan masyarakat di Malaysia. Kajian ini adalah kajian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati bahawa program pendidikan antirasuah amat penting dalam membendung isu rasuah yang berlaku pada hari ini. Justeru menjadi satu perkara yang penting bagi kerajaan dalam memberi kesedaran di peringkat awal pembelajaran melalui pendedahan pendidikan antirasuah dalam silibus belajar dan program bagi mengelakkan rasuah berleluasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Marhubi, F. A. (2000). Corruption and inflation. Economics Letters, 66(2), 199–202. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00230-X

Hamdani, H. (2014). Integriti menurut Hadith Nabi: Kajian Terhadap Kefahaman Kakitangan Pentadbiran UiTM Shah Alam / Hanafi bin Hamdani.

Arim, K. (2004). Korupsi dan pembangunan: kajian kes tentang rasuah di Malaysia/Kamarudin bin Arim (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Mohamad Fauzi, H. H. (2001). Jenayah Rasuah di Agensi Penguatkuasaan Undang-undang di Malaysia: Satu Analisis Persepsi Pegawai Awam di Unit Pencegah Penyeludupan Negeri Kelantan. (Master dissertation, Universiti Utara Malaysia). https://etd.uum.edu.my/332/

Mohd Hafiz A. W., Md Zyadi M. T. & Sanep A. (2009). Implikasi Pengamalan Rasuah Dalam Menjana Pertumbuhan Ekonomi Negara: Perbandingan Kajian di Antara Malaysia dan Indonesia. Prosiding Seminar UHNAS-UKM2009, SERUMPUN IV, FSSK 4-5 JULAI 2009. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Izzuddin N. & Mohammad Agus Y. (2017). Rasuah Politik Dan Implikasinya Terhadap Politik Malaysia. Proceedings of the 6th International Conference on Social Sciences and Humanities (699-710). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ng, D. (2006), "The impact of corruption on financial markets", Managerial Finance, Vol. 32 No. 10, pp. 822-836. https://doi.org/10.1108/03074350710688314

Sarah Dina Mohd Adnan. (2013). Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi. Prosiding PERKEM VIII, JILID 2, 7–9. http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVIII/PKEM2013_1E4.pdf

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 2023. https://www.sprm.gov.my/.

Transparency International. (2020, August 10). What is corruption? Transparency.org. https://www.transparency.org/what-is-corruption

Zakaria bin Abdullah. (2012). Pengajaran dan pembelajaran berasaskan pendekatan berpusatkan pelajar dalam Pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan. (Master Disertation, Universiti Kebangsaan Malaysia) http://myto.upm.edu.my/find/Record/.b1580513x

Published

2024-01-15

How to Cite

Rahman, A. A., Abd Aziz, M. Y. ., Salleh, A. Z. ., & Kamarulzaman, A. N. (2024). Peranan Kerajaan Dalam Pendidikan Antirasuah Di Malaysia Dan Impaknya Terhadap Masyarakat: The Role Of The Government In Anti-Corruption Education In Malaysia And Its Impact On Society. Journal of Fatwa Management and Research, 29(1), 129–141. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.574

Most read articles by the same author(s)