Penggunaan Kalimah Allah Oleh Penganut Kristian Di Malaysia Menurut Maslahah

The Use of Word Allah by Non-Muslims in Malaysia According to Maslahah

Authors

  • Nur Wahida Lokman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Amir Husin Mohd Nor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Setiyawan Gunardi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.444

Keywords:

Allah, Islam, Kristian, Maslahah, Malaysia

Abstract

Konflik telah berlarutan antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristian di Malaysia apabila pada 2021, rakyat Malaysia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan tiga perkataan lain iaitu solat, Kaabah dan Baitullah dalam penerbitan agama itu dan untuk pendidikan dalam komuniti mereka selain daripada konflik yang telah berlaku pada 2003 dahulu. Ini menyebabkan masyarakat Islam merasa tidak berpuas hati serta menunjukkan bahawa masih tiada jalan penyelesaian yang kukuh bagi masalah tersebut. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menerangkan maksud kalimah Allah dari segi istilah kamus Arab, kamus Melayu dan menurut penganut Kristian. Kajian ini juga akan mengemukakan jenis-jenis maslahah serta menyimpulkan kewajaran penggunaan kalimah tersebut dibenar pakai kepada penganut Kristian di Malaysia menurut kaca mata maslahah. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan daripada sumber primer dan sekunder serta analisis data. Hasil daripada kajian mendapati bahawa kewajaran penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam di Malaysia adalah tergolong daripada jenis Maslahah Mulghoh, maslahah yang tidak diiktiraf oleh syara’.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Latif Muda, R. A. (1997). Pengantar Usul fiqh. Kuala Lumpur : Pustaka Salam sdn.bhd.

Al-Alūsi. (1999). Tafsir Ruh al-Ma'ani. Dar al-Ihyā al-Turāth al-Arābi.

Al-Ashqār, U. S. (n.d.). Nazarat fi Usul al-Fiqh . Jordan: Dar al-Nafāīs.

Al-Bakri, Z. (2010). Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT Hanya Untuk Orang Islam. JAKIM, 1, 19.

al-Ghazali. (1983). Al-Mustafa' min 'Ilm al-Usul (Vol. 1). Beriut: Dār āl-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syātībī, I. b. (n.d.). Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Awani, A. (2021, Mac 18). Astro Awani. Retrieved from Kalimah Allah: Tiada larangan buat penganut Kristian di Sarawak: https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kalimah-allah-tiada-larangan-buat-penganut-kristian-di-sarawak-288712

Badran, A. a.-A. (1969). Usul al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dār al-Ma'arif.

Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri, R. J. (2013). In Kalimah Allah Isu dan Penyelesaiannya (pp. 5, 28). Bandar Baru Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi sdn bhd.

Ibn Kathīr, I. b. (2000). Tafsir al-Qur'an al-Azmi. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabi.

Jill Ireland bt Lawrance Bill v Menteri Bagi Kementerian Dalam Negeri Malaysia & Kerajaan Malaysia, R4(2)-25-256-2008 (Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Mac 17, 2021).

Kini, P. M. (2021, Mac 31). Kalimah Allah hanya berkaitan Islam . Retrieved from Berita Melayu Terkini : https://beritamelayukini.com/2021/03/31/kalimah-allah-hanya-berkaitan-islam-pengerusi-dbp/

Mohd Asri Zainul Abidin (2021). Isu bukan- Muslim guna kalimah Allah. https://harakahdaily.net/index.php/2021/03/11/isu-bukan-muslim-guna-kalimah-allah/. Diakses pada 19 April 2022.

Razali Musa, M. R. (2020). Ilmu Mantik dan Isu Akidah Kontemporari. Malaysian Journal For Islamic Studies , 37.

Rosmizi, W. M. (2013). Agama-Agama Di Dunia . Nilai: Penerbit Usim.

Sarawak, P. K. (2021, Mac 18). Press Statement on the issue of Allah. Sarawak, Malaysia .

Wan Hasaln Khairuddin, D. I. (2014). Kalimah Allah Meunurut Perbahasan Linguistik Dan Teologi. 3.

Willie Jude, G. P. (2021, Mac 17). freemalaysiatoday. Retrieved from Kalimah Allah bukan isu di Sabah, Sarawak, kata ADUN beragama Islam: https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2021/03/17/kalimah-allah-bukan-isu-di-sabah-sarawak-kata-adun-beragama-islam/

Zulkifli Mohamad al-Bakri, L. H. (2011). Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT : Uruf, Fatwa dan Perundangan. jurnal infad.indd, 92-93.

Published

2022-05-27
CITATION
DOI: 10.33102/jfatwa.vol27no3.444
Published: 2022-05-27

How to Cite

Lokman, N. W., Nor, A. H. M., & Gunardi, S. (2022). Penggunaan Kalimah Allah Oleh Penganut Kristian Di Malaysia Menurut Maslahah: The Use of Word Allah by Non-Muslims in Malaysia According to Maslahah. Journal of Fatwa Management and Research, 27(3), 39-49. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.444

Issue

Section

Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.