Konsep ‘Pertuturan Yang Betul’ Dari Perspektif Buddhism : Satu Tinjauan Awal

The Concept Of ‘Right Speech’ From The Perspective Of Buddhism: A Preliminary Overview

Authors

  • Azhar Abdul Rahman Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Nor Azira Mohd Radzi Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Khalid Ismail Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.437

Keywords:

Pertuturan Yang Betul, Buddhism, Jalan Lapan Lapis Mulia, Dialog Peradaban

Abstract

Jalan Lapan Lapis Mulia antara tonggak utama ajaran Buddhism. Ia merupakan praktikal yang wajib dilakukan sebagai usaha mencapai Nibbana atau Nirvana yang menandakan tamatnya penderitaan. Bagi Buddhism, kehidupan ini adalah satu penderitaan dan penderitaan itu boleh dihapuskan dengan mempraktikkan Jalan Lapan Lapis Mulia. Salah satu perkara yang terkandung dalam Jalan Lapan Lapis Mulia ini ialah Pertuturan Yang Betul.  Kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metod dokumentasi mengumpul data dan analisis kandungan dibuat secara deskriptif. Objektif kajian untuk memahami ajaran Buddhism dengan melihat kepada nilai-nilai kemanusiaan yang boleh dikongsi bersama dan seterusnya membudayakan taaruf dan hormat-menghormati walaupun berbeza agama. Kajian mendapati ada aspek-aspek persamaan yang boleh dikongsi yang memberi faedah kepada keharmonian global. Satu kajian lanjutan boleh dilakukan untuk mengkaji konsep ini dari perspektif Islam. Kajian ini memberi faedah kepada individu dan sarjana yang berminat dalam kepelbagaian budaya dan pemikiran, perbandingan agama dan dialog peradaban.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Quran Al Karim

Bodhi (1999). The Noble Eightfold Path The Way To The End Of Suffering. Sri Lanka : Buddhist Publication Society.

Bodhi (2000). The Connected Discourses Of The Buddha. A New Translation Of The Samyutta Nikaya. Boston : Wisdom Publications.

Dhammananda, K Sri (2000). How To Practice Buddhism. Kuala Lumpur: Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society.

Dhammananda, K Sri (2002). What Buddhist Believe. Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society Malaysia.

Nanamoli & Bodhi (1995). The Middle Length Discourses Of The Buddha. A New Translation Of Majhimma Nikaya Translated From The Pali. Sri Lanka : Buddhist Publication Society.

Nyanatiloka (1967). The Word Of Buddha. An Outline Of The Teaching Of The Buddha In The Words Of Pali Canon. Ceylon : Buddhist Publication Society.

Nyanatiloka (1980). Buddhist Dictionary. Manual Of Buddhist Term And Doctrines. Edisi Empat. Sri Lanka : Buddhist Publication Society.

Rahula, Walpola (1974). What The Buddha Taught. Edisi Kedua. New York : Grove Press.

Sayadaw, Ledi (1998). The Noble Eightfold Path And Its Factors Explained. Sri Lanka : Buddhist Publication Society.

Sayadaw, Tipinakadhara Migun (2008). Riwayat Agung Para Buddha. Indonesia : Ehipassiko Foundation & Giri Maigala Publications.

Snelling, John (1991). The Buddhist Handbook. Vermont : Inner Traditions

Wijayaratna, Mohan (1990). Buddhist Monastic Life According To The Text Of The Theravada Tradition. Cambridge : Cambridge University Press.

Published

2022-01-31

How to Cite

Abdul Rahman, A. ., Mohd Radzi, N. A., & Ismail, K. . (2022). Konsep ‘Pertuturan Yang Betul’ Dari Perspektif Buddhism : Satu Tinjauan Awal: The Concept Of ‘Right Speech’ From The Perspective Of Buddhism: A Preliminary Overview. Journal of Fatwa Management and Research, 27(2), 55-63. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.437