Langkah Pencegahan Sars

Authors

  • Irwan Mohd Subri Pengarah
  • Abdul Manan Ismail Pensyarah Kanan
  • Arif Fahmi Md Yusof Pensyarah Kanan
  • Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar Pensyarah
  • Mohd Fauzi Mohd Amin Prof. Madya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.105

Abstract

SARS epidemic that swept around the world gave a fear that it is a dangerous virus that can be fatal if not treated immediately. Various ways have been taken by the countries affected by the epidemic, including Malaysia, to prevent the epidemic from spreading further. This case discusses the preventive steps to be taken in dealing with SARS. Next, it also discusses whether these preventive steps conform to Islamic maslahah or not.

Keywords: SARS, prevention, disease, virus, Malaysia

 Abstrak

Wabak SARS yang melanda seluruh dunia menimbulkan suasana takut kerana ia sejenis virus berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Pelbagai cara telah diambil oleh negara- negara yang dilanda wabak ini termasuk Malaysia bagi mencegah wabak ini dari terus menular. Kes ini membincangkan berkenaan langkah-langkah pencegahan yang wajar diambil dalam menangani wabak SARS. Seterusnya ia juga membincangkan adakah langkah- langkah pencegahan ini menepati maslahah syarak atau tidak.

Kata kunci: SARS, pencegahan, wabak, virus, Malaysia

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Irwan Mohd Subri, Pengarah

Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Universiti Sains Islam Malaysia.

Abdul Manan Ismail, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Arif Fahmi Md Yusof, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.

Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar, Pensyarah

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia

Mohd Fauzi Mohd Amin, Prof. Madya

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Bibliografi

Arshad Khan. 2003. “Lelaki 64 Tahun Mangsa Pertama SARS Meninggal di HKL”. Mingguan Malaysia. 6 April. Hlm: 1.
Mohd Shahar Akashah. 2003. “Kerajaan Bertindak Lindungi Rakyat”. MASSA. 12-18 April. Hlm:14.
Mohd Shahar Akashah. 2003. “Virus SARS: Jangan Lawat Singapura”. MASSA. 5-11 April. Hlm: 15.
Najibah Hassan. 2003. “Cabaran Golongan Berisiko Tinggi”. Mingguan Malaysia. 27 April. Hlm: 27.
Najibah Hassan. 2003. “Membongkar Virus Pembunuh SARS”. Mingguan Malaysia. 23 Mac. Hlm: 31.
Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka ke 10. 2003. “SARS Jejas Sektor Pelancongan”. http://www.melakamingguini.com. my/dewan4.html.
Raihanah Abdullah. 2003. http://www.jphpk.gov.my/Malay/Apr03%20 14a.htm.
Raihanah Abdullah. 20 April 2003. “SARS Penyakit Baru Abad ke- 21”. http://www.jphpk.gov.my/ Malay/Apr03% 2020a.htm.
Rohana Man. 2003. “SARS: Membetulkan Mitos-Mitos Umum”. Estidotmy. Ed. 16. Utusan Malaysia. 26 Mei. Hlm: 8-9.
Salina Abdullah. 2003. “Berjaga-Jaga Wabak Pneumonia”. Berita Harian. 15 Mac. T. Hlm.
Sry Angreni Mohd Zet. 2003. “Perang, SARS Jejas Ranking Beng Hee”. Mingguan Malaysia. 20 April. T. Hlm.
Suhana Abdul Mutalib. 2003. “SARS: 10 Jam Tunggu Penumpang Pertama”. Mingguan Malaysia. 20 April. Hlm: 12.
T.p. 2003. “Malaysia Masih Bebas SARS: Dr. Taha”. Berita Harian. 29 Mac. Hlm: 12.
T.p. 2003. “Serangan SARS Belum Tunjukkan Tanda Reda”. Berita Minggu. 30 Mac. Hlm: 13.
T.p. 2003. “Chua: SARS Tidak Merebak ke Malaysia”. Mingguan Malaysia. 30 Mac T.Hlm.
T.p. 2003. “Serangan SARS Belum Tunjukkan Tanda Reda”. Berita Minggu. 30 Mac. Hlm: 13.
T.p. 2003. “Perang Iraq, SARS Jejas Kutipan Cukai Kastam”. Mingguan Malaysia. 13 April T. Hlm.
T.p. 2003. Ahad. “BAM Teruskan Rancangan”. Mingguan Malaysia. 25 Mei. T.Hlm.
T.p. t.th. “Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome)”. http://www. medic.uum.edu.my/ sars1.htm.
T.p. 2003. http://webjka.dph.gov.my/sars/035044.htm.
T.p. t.th. “Pakej Strategi Baru Ekonomi Galak Pertumbuhan PKS”. http://www.Karang kraf.com.my/E-majalah/Dewan/Ekonomi/ default.asp?categories=Agenda.
T.p. 15 Apr 2003. “SARS: 120 Penternak Ayam Rugi RM50,000”. Berita Harian Online. http://www.jphpk.gov.my/Malay/ Apr03%2015b.htm.
T.p. 12 Apr 2003. “Pengusaha Ternakan Ayam Kerugian RM1 Juta”. Berita Harian Online. http://www.jphpk. gov.my/Malay/ Apr03%2012.htm.
T.p. 2003. Laporan Tahunan dan Kewangan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2002. http://www.katmb. com.my/kt/MesejPengerusi/ Mesej.asp. T.Hlm. T.p. t.th. Malaysia Hampir Bebas Ancaman Sars http://www.tv3.com. my/news/ bu/may2003/29_berita6. html.
http://www.cdc.gov/sars/about/fs-SARS.html.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/7543.php.

Published

2018-10-09

How to Cite

Mohd Subri, I., Ismail, A. M., Md Yusof, A. F., Syed Omar, S. A. T., & Mohd Amin, M. F. (2018). Langkah Pencegahan Sars. Journal of Fatwa Management and Research, 4(1), 325–338. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.105

Issue

Section

Research Findings

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>