Vol. 4 No. 1 (2014)

Articles

 • Kepentingan Maqasid Syariah dalam Berfatwa di Malaysia

  Mohd Rumaizuddin Ghazali
  7-32
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.92
 • Penerimaan dan Penyelarasan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia oleh Negeri-Negeri

  Mohd Nasran Mohamad, Zulfaqar Mamat
  33-66
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.93
 • Kepentingan Kaedah Penyelidikan Moden dalam Fatwa Semasa

  Mohd Faez Mohd Shah, Noor Naemah Abdul Rahman
  67-90
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.95
 • Fatwa-Fatwa Berkaitan Pengurusan Ekonomi dan Kewangan Masjid

  Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy. Haris, Mohd. Aizuddin Abd. Aziz
  91-111
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.96
 • Amalan Pengambilan Ibu Susuan: Satu Kajian Sorotan terhadap Dokumentasi Bukti Penyusuan

  Siti Fatimah Salleh, Normadiah Daud, Saadan Man
  113-134
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.97
 • Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan kepada Fiqh Al-Jihad

  Anas Mohd Yunus, Najihah Abd Wahid, Wan Saifuldin Wan Hassan
  135-160
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.98
 • Pembuangan Bayi Penyebab Wujudnya Anak Pungut: Hukum dan Penyelesaiannya

  Berhanundin Abdullah
  161-176
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.99
 • دور المفتي في المجتمع الماليزي

  أنكو أحمد زكي أنكو علوي
  177-208
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.100
 • (أثر رخص العملة وغلائها على أداء الديون والقروض (العملة السورية أنموذجا

  خالد محمد عبدالله, أحمد وفاق مختار
  209-251
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.101
 • الفتوى المؤسسية الجماعية مفهومها ضوابطها واقعها

  محي الدين يعقوب أبو الهول
  253-298
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.103
 • الفتاوى عبر الفضائيات

  حسن محمد عبد الله المرزوقي, حمزة عبد الكريم محمد حماد
  299-323
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.104

Research Findings

 • Langkah Pencegahan Sars

  Irwan Mohd Subri, Abdul Manan Ismail, Arif Fahmi Md Yusof, Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar, Mohd Fauzi Mohd Amin
  325-338
  DOI: https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.105