Kecenderungan Perilaku Individu Autisme Dalam Pelanggaran Undang-Undang : Satu Perspektif Di Kalangan Guru Pendidikan Khas Di Malaysia

Authors

  • Zuliza Mohd Kusrin Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Zahidah Dahalan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Wafaa’ Yusof Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • AbRahman Roseliza-Murni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.410

Keywords:

autisme, perilaku, pelanggaran undang-undang, perspektif guru, pendidikan khas

Abstract

Kecelaruan neuro-psikologikal yang dialami oleh individu autisme menyebabkan mereka mengalami defisit dalam kemahiran sosial, yang mana implikasinya mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku berkelakuan tidak sopan di khalayak ramai, obses kepada rutin harian dan sukar memahami perkara abstrak, cenderung menyebabkan mereka berperilaku berisiko tinggi yang boleh membawa kepada pelanggaran undang-undang. Objektif kajian ialah mengkaji perilaku individu autisme yang cenderung melanggar undang-undang menurut perspektif guru-guru di pusat autisme dan sekolah pendidikan khas di Malaysia. Metod pengumpulan data ialah tembu bual kumpulan fokus (FGD) bersama 25 orang informan dalam kalangan guru pendidikan khas. Data terkumpul dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil perbincangan mendapati antara perilaku pelanggaran undang-undang oleh individu autisme adalah cubaan mencederakan orang lain, membakar bangunan, merosakkan harta awam, mencuri, kesalahan seksual dan siber. Implikasi kajian mendapati terdapat perilaku individu autisme yang melanggar undang-undang, yang terkandung dalam Kanun Keseksaan dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Namun kebanyakan pihak mengganggapnya sebagai perilaku tersendiri sebahagian individu autisme, menyebabkan perkara tersebut tidak dianggap serius berikutan tiada laporan mahupun pendakwaan dilanjutkan ke pihak berkuasa. Oleh itu, dicadangkan agar para guru, ibu bapa, penjaga lebih cakna dalam mencegah perlakuan berisiko tinggi individu autisme melalui intervensi awal dan dilakukan secara berterusan sesuai dengan tahap keparahan spektrum kecelaruan yang dialami.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allely CS. (2015). Autism Spectrum Disorder in the Criminal Justice System: Police Interviewing, the courtroom and the Prison Environment. University Of Gothenburg, Sweden.

Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5). Washington DC: American Association (APA).

Eaves. L.C & Ho, H.h. (1996). Stability And Change in Cognitive and Behavioral Characteristics of Autism Through Childhood. Journal Of Autism and Developmental Disability 26 (5): 557-569.

Everad. M.P. (1976). An Approach to Teaching Autistic Children Oxford: Pergamon Press.

Dyson, L.l. (1997). Families Of Young Children with Handicaps: Parental Stress and Family Functioning. American Journal on Mental Retardation, 95(6), 623-629.

Fariza Md. Sham, Salmihah Che Mud, Manisah Mohd Ali, Zuliza Mohd.Kusrin, Rosmawati Mohamad Rasit & Siti Norlina Muhammad. (2017). Panduan Syariah untuk ibu bapa menangani perilaku seksual remaja autisme. Jurnal Hadhari Edisi Khas, 169-182.

Freckelton. I. (2011). Autism Spectrum Disorders and The Criminal Law. In Mohamad Reza Muhammadi. A Comprehensive Book on Autism Spectrum Disorders. United Kingdom: Intechopen.

Huwaidi, M.A & Dagushtani. W.H. (2013). Sexual Behaviour in Male Adolescent with Autism Ant Its Relation to Social Sexual Skills In The Kingdom Of Saudi Arabia. International Journal of Special Education 29(2):1-7.

Hall, H.R & Graff J. (2011). The Relationship Among Adaptive Behaviours of Children with Autism, Family Support, Parenting Stress and Coping. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing. 34(1). 4-25.

Hellemans. H. Colson, K.Verbraeken, C, Vermeiren, R, & Deboutte. D (2007). Sexual Behaviour in High Functioning Male Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal Of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 260-269.

Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar & Noraini Saleh. (2010). Tahap Latihan Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisme. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1): 19-26.

Kanun Keseksaan. Penal code, Act 574, 2018.

Kementerian Kesihatan Malaysia.

Liew Ping Yee & Manisah Mohd. Ali. (2008). Amalan Program Intervensi Awal Kanak-kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu bapa. Jurnal Pendidikan 33 19-33.

Mastura, B & Mimi F.Z. (2014). Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Young Children, IIUM Journal of Educational Studies, 2(1). 67-89.

Meng-Chuan Lai & Simon Baron-Cohen. (2015). Understanding autism in the light of sex/ gender. Molecular Autism 6:24.

Muhammad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele & Syamsul Azizul. (2013). Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al-Jina’i Menurut Sistem Perundangan Islam. International Seminar on Islamic Jurisprudence IN Contemporary Society. Akademi pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mohd Syukri Zainal Abidin, Che Zrrina SA’Ari & Syed Mohammad Helmi Syed Abdul Rahman. (2018). Pendekatan Psikoterapi Islam Terhadap Kanak-Kanak Autistik. Akademika 88(1), April 2018:65-73

Mohd. Zaini MAT Abas. (2015). Rahsia Dan Keunikan Personaliti Kanak-Kanak Autistik Di Malaysia. Pulau Pinang. Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Haziq Mohd Sharif & Nurul Akma Jamil. (2019). Cabaran Ibu bapa Bersama Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autisme (ASD): Tinjauan Literatur. Jurnal Sains Sosial Jilid. 4 (1) 2019: 33-43.

Nor Azah Abdul Aziz. (2011). Kaedah Menangani Stress Dengan Solat. Jurnal Islam Dan Pendidikan Arab 3: 1-10.

Osman Lisut & Hatina Shuib. (2019). Keperluan Psikologi anak autisme normal. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/wanita/keluarga/2019/04/549161/keperluan-psikologi-biologi-anak-autisme-normal. Diakses pada 20 Januari 2021.

Ray, W.J. (2021). Abnormal Psychology, 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Siti Marziah Zakaria, Nor Shahirah Mat Tauhaid. (2018). Cabaran Anak-Anak Autisme daripada Perspektif Ibu. Jurnal Psikologi Malaysia 32 (1): 58-71 ISSN-2289-8274

Suhaily, Ms & Siti Syuhada. (2017). Public Awareness on the Characteristics of Children with Autism In Selangor. Malaysian Of Journal Education, 1(2), 73-8

Stokes, M.A & Kaur, A. (2005). High Functioning Autism and Sexuality: A parental Perspective. Journal Autism 9(3): 266-289

Tahir, Z., Thambapillay, S., Yusoff, J. Z. M., & Rahman, A. S. A. (2020). Undang-Undang Berkenaan Orang Kurang Upaya: Satu Analisis Perkembangan Perundangan Di Malaysia. The Malaysian Journal Of Social Administration, 14(1), 96-114.

Turcotte, P, Shea,L.L. & Mandel. D. (2018). School Discipline, Hospitalization and Police Contact Overlap Among Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48 (3), 883-891.

Whitbourne, S. K. (2020). Abnormal Psychology: Clinical perspectives of psychological disorders, 9th Ed. New York: McGraw-Hill Education.

Woodbury-Smith, (2010). Asperger Syndrome and Criminal Behaviour. APT 16:37-43.

Wong. Y.S. 2015. Factors Associated with Stress of Parents with Children Suffering from Autistic Spectrum Disorders. Doctoral Dissertation. The Chinese University of Hong Kong.

Zuraini Yaakub & Zuliza Mohd Kusrin. (2017). Remaja Autisme dan Perilaku Seksual. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuliza Mohd Kusrin, Al-Adib Samuri, Manisah Ali & Fariza Md. Sham. (2020). Intervensi Individu dengan Autisme berkaitan Tingkah Laku Seksual (Intervention of individual with autism concerning sexual behaviour). MANU Bil. 31(1), 121-137.

Zuraini Yaakub & Zuliza Mohd Kusrin. (2015). Amalan Intervensi terhadap Perilaku Seksual Remaja Autistic Spectrum Disorders (ASD) oleh Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menurut Syarak. Jurnal Islamiyyat 37 (2): 163-172.

Perbincangan Kumpulan Fokus (FGD)

Chia Siang Hiang. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Dantini Juring. (2021). Datuk Patinggi Haji Abdul Gapor, Kuching, Sarawak

Dgku Nimah binti Pg Ag Abas. (2021). SMK Kinabutan II, Sabah

Husnan bin Khufadli. (2021). Datuk Patinggi Haji Abdul Gapor, Kuching, Sarawak

Jamilah bt Tahir. (2021). SMK Kinabutan II, Sabah

Kajang, Selangor

Liney Diana. (2020). National Autism Society of Malaysia (NASOM), Kuantan, Pahang.

Mohd Hisyam bin Ibrahim. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Mohd Talha bin Nawari. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Nazima Zakaria. (2021). Anjung Kasih (Persatuan Kanak-kanak Istimewa Bangi, PKIB),

Norasmah@Norazmah binti Mohd Basri. (2021). SMK Kinabutan II, Sabah

Normar Binti Md Arifin. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Nur Syahida binti Sulaiman. (2021). SMK St Joseph, Miri, Sarawak

Nuraiza Naziha binti Khalidi. (2021). Anjung Kasih (Persatuan Kanak-kanak Istimewa Bangi, PKIB), Kajang, Selangor

Nurul Ain bt Mohd Ilias. (2020). National Autism Society of Malaysia (NASOM), Kuantan, Pahang

Nurul Norshahila bt Omar. (2020). National Autism Society of Malaysia (NASOM), Kuantan, Pahang

Nurul Syuhada binti Arifin. (2021). Anjung Kasih (Persatuan Kanak-kanak Istimewa Bangi,

Pang Lee Ying, 2021, SMK St Joseph, Miri, Sarawak

PKIB), Kajang, Selangor.

Rahmawati binti Mohamad. (2021). SMK Kinabutan II, Sabah

Sarniati bt Pide. (2021). SMK Kinabutan II, Sabah

Siti Hasha binti Saari. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Su Li Na. (2021). SMK St Joseph, Miri, Sarawak

Tay Hui Chin. (2021). SMK Datuk Patinggi Haji Abdul Gapor, Kuching, Sarawak

Wan Zawati bt Wan Zin. (2020). National Autism Society of Malaysia (NASOM), Kuantan, Pahang

Zubir Bin Ismail. (2021). SMK Dato’ Mustaffa, Sabak, Selangor

Published

2021-10-15

How to Cite

Zuliza Mohd Kusrin, Zahidah Dahalan, Wafaa’ Yusof, & AbRahman Roseliza-Murni. (2021). Kecenderungan Perilaku Individu Autisme Dalam Pelanggaran Undang-Undang : Satu Perspektif Di Kalangan Guru Pendidikan Khas Di Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 184–197. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.410