Implikasi Moratorium Ke Atas Pelanggan Kewangan Islam

Authors

  • Mohamad Zaim Isamail Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Fatin Farazh Ya’acob Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Zaluddin Sulaiman Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Siti Noor Ain Aziz Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Nurfarhana Mohd Daud Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Munirah Zakaria Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.406

Keywords:

Covid-19, Moratorium, Pelanggan Kewangan Islam, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Abstract

Isu moratorium merupakan isu yang popular, hangat, dan sering diperdebatkan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia. Mana tidaknya, pelbagai tafsiran dan andaian diberikan ke atas pengertian moratorium ini. Ahli politik, pengamal kewangan, pekerja sektor kerajaan dan juga swasta turut terkesan dengan situasi ini. Artikel ini bertujuan mengkaji implikasi moratorium ke atas pelanggan kewangan Islam. Bagi mencapai objektif tersebut, kaedah kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan kajian kuantitatif berbentuk kajian lapangan. Hasil kajian ini menunjukan bahawa peratusan masyarakat mengetahui berkenaan maklumat perlaksanaan moratorium adalah lebih ramai. Malah dapatan kajian juga menunjukkan responden lebih memilih wang mereka disimpan akibat kesan daripada pelaksanaan moratorium ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Dapatan kajian juga mendapati respon terhadap kewajaran dan lanjutan moratorium bayaran balik dari pihak bank dipengaruhi oleh jenis pekerjaan responden. Begitu juga hubungkait antara respon mengenai perubahan cara bayaran pelanggan telah dipengaruhi oleh jenis pekerjaan responden.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almenberg, J., & Säve-Söderbergh, J. (2011). Financial literacy and retirement planning in Sweden. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 585-598.

Bank Negara Malaysia. (2020). Kerajaan Malaysia melaksanaan moratorium selama 6 bulan. Diambil daripada: https://www.bnm.gov.my/documents/20124/2294076/Soalan%20Lazim_Pakej%20Penangguhan%20dan%20Pertukaran%2020200421.pdf.

Berita Harian. (2020). Moratorium memberi manfaat kepada 7.7 juta rakyat Malaysia. Diambil daripada: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/715210/malaysia-satu-satunya-negara-laksana-moratorium-automatik-6-bulan.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Populasi tenaga buruh di Malaysia: 15.32 juta. Diambil daripada: https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=TlExQUpsMENJcERaV2tvblM5MjRwQT09.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Latvian Insurers Association. (2018). Financial litaracy. Diambil daripada: http://www.laa.lv/klientiem/finansu-pratiba/.

Mohd-Amim, O., Husniyah, A. R., & Ab Mumin, A. G. (2015). Financial planning and financial well -being among Muslim civil servants. Malaysian Consumer Journal, 24, 96-112.

Muhyiddin, M. Y. (2020). Lebih daripada 7.7 juta peminjam individu menerima manfaat moratorium. Diambil daripada: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/716065/lebih-77-juta-peminjam-nikmati-moratorium-rm383-bilion.

Trizah, T. M., & Abdullah, I. A. (2014). Determinants of financial literacy levels among employees of Kenya ports authority in Kenya. Research Journal of Finance and Accounting, 5(16), 44-52.

Published

2021-10-15

How to Cite

Mohamad Zaim Isamail, Fatin Farazh Ya’acob, Zaluddin Sulaiman, Siti Noor Ain Aziz, Nurfarhana Mohd Daud, & Munirah Zakaria. (2021). Implikasi Moratorium Ke Atas Pelanggan Kewangan Islam. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 408–411. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.406