Menilai Gelagat Pengguna Muslim Dalam Pencarian Maklumat Islam Secara Atas Talian

Evaluating Muslims Behaviour In Online Searching Of Islamic Information

Authors

  • Azizon Salleh Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Kamariah Yusoff Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Muhammad Shukran Abdul Razak Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Khairul Faezi Mohd Said Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.439

Keywords:

Blog, Etika, Internet, Newsgroup, Survei

Abstract

Kemunculan Internet di dalam masyarakat dunia hari ini, menyaksikan tiada persoalan mengenai limitasi dalam pencarian maklumat Islam. Internet menyediakan pelbagai bentuk kegunaan dan maklumat seperti berinteraksi dari pelbagai hala, berbincang secara maya dan sebagainya. Capaian Internet telah meluas dan diterima oleh seluruh masyarakat dunia termasuk di negara-negara Islam. Kebanjiran maklumat Islam yang disediakan melalui Internet tidak menyediakan ciri-ciri khusus bagi memudahkan umat Islam mencari maklumat Islam dengan betul dan sahih. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk menilai ciri-ciri maklumat Islam di laman web dan faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna Muslim dalam pencarian maklumat Islam secara atas talian. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini di mana survei telah dijalankan terhadap pengguna Muslim yang mencari maklumat Islam di laman-laman web, blog, newsgroup, laman sosial dan lain-lain. Hasil kajian ini mendapati bahawa faktor yang mendorong pengguna Muslim mencari laman maklumat Islam bergantung kepada beberapa ciri-ciri yang terdapat di dalam laman web tersebut seperti kepercayaan agama, etika, perkhidmatan, hukum dan nilai di dalam kandungan sesuatu laman web. Justeru hasil kajian ini sangat penting sebagai satu panduan dalam membina reka bentuk laman web yang lebih berkualiti dan boleh dipercayai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab Kadir,K, Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad Judi (2019). Indikator Kewibawaan Maklumat Islam di Media Sosial Melalui Kesepakatan Pakar. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication.35(2).

Retrieved from: https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/33514

Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norina Wan Hamat & Nor Khayati Basir ( 2019). Penggunaan Aplikasi Web 2.0 Dalam Proses Pembelajaran Dan Pengajaran Kursus Mata Pelajaran Umum (MPU) Di Politeknik. JournalofSocialSciencesandHumanitiese-Bangi.

Retrieved from:

https://www.researchgate.net /publication/331513390_Penggunaan_

Aplikasi_Web_20_Dalam_Proses_Pembelajaran_Dan_Pengajaran_Kursus_Mata_Pelajaran_Umum_MPU_Di_Politeknik

Al Idrus, M. D. & Solehan, M. L. (2009). Peranan ICT dalam penyebaran dakwah dalam era globalisasi. Seminar Kebangsaan Dakwah Islamiah Di IPT Dan Komuniti. UTHM, Johor.

Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/12006937.pdf

Ali Salman (2019). Tabayyun Bendung Maklumat Negative. my metro. Retrieved from: https://www.hmetro.com.my/addin/2019/07/475915/ tabayyun-bendung-maklumat-negatif

Campbell, H. (2011) Religious authority and the Internet. In book: The Handbook of Internet Studies pp.232 - 250

Retrieved from:

https://www.researchgate.net/publication/229568244_ Internet_ and_ Religion

Case, D. O. (2002). Looking for information: a survey of research and information seeking, needs, and behaviour. Journal of the Medical Library Association, 91(2), 259-260.

Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

Eleanor T. Loiacono, Richard T. Watson & Dale L. Goodhue (2007). WebQual: An Instrument for Consumer Evaluation of Web Sites.

Retrieved from:

https://www.researchgate.net/publication/271720859_WebQual_An_Instrument_for_Consumer_Evaluation_of_Web_Sites

Hameed, S. A. (2009). Softwtre engineering ethical principles based on Islamic values. JSW, 4(6), 563-570.

Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.595.8675&rep=rep1&type=pdf.

Intan Kurnia Ahmad, Dr. Haryati Karim (2020) Penerimaan Youtube Sebagai Sumber Maklumat Agama Islam Dalam Kalangan Masyarakat Di Kampung Ulu Putatan, Sabah: Pengaplikasian Model Penerimaan Teknologi (Tam) Dan Teori Kredibiliti. pp177.

Retrieved from:

https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/jobsts/article/view/2802/1850

Ji Hee Song & G.M. Zinkhan (2003). Features of web site design, perceptions of web site quality, and patronage behaviour. ACME. 106-114.

Retreived from:

https://www.researchgate.net/publication/291312067_Features_of_web_site_design_perceptions_of_web_site_quality_and_patronage_behaviour

Johan Johan @ Eddy Luaran (2013). Pengintegrasian Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sejarah dan Geografi. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi. UMS . Journal of Borneo Social Transformation Studies (JOBSTS), Vol. 6, Number 1, 2020 ISSN 2462-2095. Universiti Malaysia Sabah.

Retrieved from: https://www.ums.edu.my/fpp/images/stories/Document/SPSG2013/pengintegrasian%20web%202.0%20dalam%20pengajaran%20dan%20pembelajaran%20subjek%20sejarah%20dan%20geografi.pdf

Jasmi, K.A (2012 Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatiti. Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka.

Retrieved from: http://eprints.utm.my/id/eprint/41091/1/KamarulAzmiJasmi2012_MetodologiPengumpulanDataPenyelidikanKualitatif.pdf

Kingrey, K. P. (2002). Concepts of information seeking and their presence in the practical library literature. Library philosophy and practice, 4(2), 1-14. Retrieved from:

https://core.ac.uk/reader/188046850.

Mansur Aliyu, ,Murni Mahmud,Abu Osman Md Tap & Rasheed Nassr. (2013). A Preliminary Investigation of Islamic Websites’ Design Features that Influence Use: A Proposed Model. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries 58(1).

Retrieved from:

https://www.researchgate.net/publication/257003848

Mohd Azul Mohamad Salleh & Nor Azita Ghani, (2003). Pola Pemaparan Kandungan Maklumat Islam Menerusi Internet: Kajian Kes Terhadap Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Angkatan Belia Islam Malaysia. Vol 19. Retrieved from: https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/22165

Murni Mahmud, Abu Osman Md. Tap, Idyawati Hussein, Mansur Aliyu (2012). Content evaluation of Islamic websites. Southeast Asian Network of Ergonomics Societies Conference (SEANES).

Retrieved from:

https://www.researchgate.net/publication/233960386_Content_evaluation_of_Islamic_websites

Mohd Faisol Ibrahim (2014). Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat. Jurnal Pengurusan 42:119-130. Retrieved from:

https://www.researchgate.net/publication/285140643_Sistem__Laman_Sesawang

Nor Azah Abdul Aziz (2010). Internet, Laman Web Pornografi Dan Kaedah Psikospiritual Islam Dalam Menangani Keruntuhan Akhlak Remaja Pelayar Laman Web Pornografi. Jurnal Usuluddin UM . vol 29 pp150. Retrieved from:

https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/download/7306/4951/

Noor Azaian Binti Abdul Talib, Mohd Yusof Abdullah & Mohd Azul Mohamad Salleh (2017). Cabaran Dakwah Islam Di Alam Siber. eBangi - Special Articles.

Retrieved from:

https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/download/22742/7214

Norliza Hussin, Mohamad Sattar Rasul & Roseamnah Abd. Rauf (2013). Penggunaan Laman Web Sebagai Transformasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan. The Online Journal of Islamic Education, 3 June, Vol. 1 Issue 2.

Retrieved from:

https://ajba.um.edu.my/index.php/O-JIE/article/view/5534/3291

Othman Lebar (2006). Pengenalan Kepada Teori Dan Metod .Pengajaran. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Retrieved from:

https://www.worldcat.org/title/penyelidikan-kualitatif-pengenalan-kepada-teori-dan-metod/oclc/76743150

Pitchan, M. A., Abd Rahman, S. N. H., & Kashim, M. I. A. M. (2018). Teori Al-Daruriyyat Dan Penggunaan Media Sosial: Satu Perbincangan Konsep. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. 34(4).

Retrieved from:

https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/28011.

Supyan Hussin (2010). Pembangunan Laman Web dan Kaedah Reka Bentuk.

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/282503789_Pembangunan_Laman_Web_dan_Kaedah_Reka_Bentuk

Published

2022-01-31

How to Cite

Salleh , A. ., Yusoff , K. ., Abdul Razak , M. S. ., & Mohd Said , K. F. . (2022). Menilai Gelagat Pengguna Muslim Dalam Pencarian Maklumat Islam Secara Atas Talian: Evaluating Muslims Behaviour In Online Searching Of Islamic Information. Journal of Fatwa Management and Research, 27(2), 73-88. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.439