1.
Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak, Saliyah Kahar. Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor. j. ftw. mgt. res. [Internet]. 2021Oct.15 [cited 2024Feb.26];26(2):347-59. Available from: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/420