1.
Baharuddin M, Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, Norhidayah Pauz. Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. j. ftw. mgt. res. [Internet]. 2022Jan.15 [cited 2024Apr.25];27(1):15-30. Available from: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/373