Nabilah Shahrom, Nur Fatin, and Siti Arni Basir. “Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court”. Journal of Fatwa Management and Research 28, no. 1 (January 15, 2023): 96–115. Accessed February 26, 2024. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/503.