Junoh, Noraini, Mohd Nazri Mat Zin, Ahmad Murshidi Mustapha, Norazmila Yusuf, Nor Asmira Mat Jusoh, Zanirah Mustafa@Busu, and Nik Muniyatii Nik Din. “Analisis Strategi Pengurusan Zakat Dalam Mendepani Covid-19: Tinjauan Di Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan (UZSW): Analysis of Zakat Management Strategy in Dealing With COVID-19: An Overview of Zakat, Sedekah and Wakaf Unit UiTM Kelantan (UZSW)”. Journal of Fatwa Management and Research 28, no. 1 (January 15, 2023): 116–131. Accessed February 29, 2024. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/502.