Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, and Azhar Abd Aziz. “Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam”. Journal of Fatwa Management and Research 26, no. 2 (October 15, 2021): 211–226. Accessed November 29, 2023. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/393.