Baharuddin, Madiha, Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, and Norhidayah Pauz. “Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii”. Journal of Fatwa Management and Research 27, no. 1 (January 15, 2022): 15–30. Accessed November 29, 2023. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/373.