Nabilah Shahrom, N. F., and S. A. . Basir. “Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court”. Journal of Fatwa Management and Research, vol. 28, no. 1, Jan. 2023, pp. 96-115, doi:10.33102/jfatwa.vol28no1.503.