Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, and Azhar Abd Aziz. “Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam”. Journal of Fatwa Management and Research, vol. 26, no. 2, Oct. 2021, pp. 211-26, doi:10.33102/jfatwa.vol26no2.393.