Baharuddin, M., Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, and Norhidayah Pauz. “Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii”. Journal of Fatwa Management and Research, vol. 27, no. 1, Jan. 2022, pp. 15-30, doi:10.33102/jfatwa.vol27no1.373.