[1]
N. F. Nabilah Shahrom and S. A. . Basir, “Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court”, j. ftw. mgt. res., vol. 28, no. 1, pp. 96–115, Jan. 2023.