[1]
A. . Salleh, K. . Yusoff, M. S. . Abdul Razak, and K. F. . Mohd Said, “Menilai Gelagat Pengguna Muslim Dalam Pencarian Maklumat Islam Secara Atas Talian: Evaluating Muslims Behaviour In Online Searching Of Islamic Information”, j. ftw. mgt. res., vol. 27, no. 2, pp. 73-88, Jan. 2022.