[1]
Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, and Azhar Abd Aziz, “Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam”, j. ftw. mgt. res., vol. 26, no. 2, pp. 211–226, Oct. 2021.