[1]
M. H. Rosidi, “Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia:Satu Tinjauan Literatur: Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society:A Literature Review”, j. ftw. mgt. res., vol. 24, no. 1, pp. 45–62, Apr. 2021.