[1]
A. Termizi, Syarifah Nadirah Nasibah, and A. Ab Rahman, “Menyenaraikan Keamanan dan Mengutamakannya di dalam Al Maqasid Al Dharuriyyat: Listing Security and Prioritize it in Al Maqasid Al Dharuriyyat”, j. ftw. mgt. res., vol. 20, no. 1, pp. 1–23, Jul. 2020.