[1]
M. M. Mohamad Zaki and A. Ab Rahman, “Pengurusan Agihan Zakat Pendidikan: Kajian di Zakat Pulau Pinang (ZPP): Education Zakat Education Management: A Case Study in Zakat Penang (ZPP)”, j. ftw. mgt. res., vol. 17, no. 2, pp. 141–184, Sep. 2019.