[1]
A. Ab Rahman, “Konsep Fatwa dan Cabaran Penguatkuasaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”, j. ftw. mgt. res., vol. 2, no. 1, pp. 7–26, Oct. 2018.