Nabilah Shahrom, N. F. and Basir, S. A. . (2023) “Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court”, Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), pp. 96–115. doi: 10.33102/jfatwa.vol28no1.503.