Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli and Azhar Abd Aziz (2021) “Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam”, Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), pp. 211–226. doi: 10.33102/jfatwa.vol26no2.393.