Baharuddin, M., Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad and Norhidayah Pauz (2022) “Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii”, Journal of Fatwa Management and Research, 27(1), pp. 15–30. doi: 10.33102/jfatwa.vol27no1.373.