Nabilah Shahrom, Nur Fatin, and Siti Arni Basir. 2023. “Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court”. Journal of Fatwa Management and Research 28 (1):96-115. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.503.