Junoh, Noraini, Mohd Nazri Mat Zin, Ahmad Murshidi Mustapha, Norazmila Yusuf, Nor Asmira Mat Jusoh, Zanirah Mustafa@Busu, and Nik Muniyatii Nik Din. 2023. “Analisis Strategi Pengurusan Zakat Dalam Mendepani Covid-19: Tinjauan Di Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan (UZSW): Analysis of Zakat Management Strategy in Dealing With COVID-19: An Overview of Zakat, Sedekah and Wakaf Unit UiTM Kelantan (UZSW)”. Journal of Fatwa Management and Research 28 (1):116-31. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.502.