Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, and Azhar Abd Aziz. 2021. “Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam”. Journal of Fatwa Management and Research 26 (2):211-26. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.393.