Baharuddin, Madiha, Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, and Norhidayah Pauz. 2022. “Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii”. Journal of Fatwa Management and Research 27 (1):15-30. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no1.373.