RAFEAH SAIDON; HIDAYATUL SAKINAH BINTI MOHD ZULKIFLI; AZHAR ABD AZIZ. Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam. Journal of Fatwa Management and Research, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 211–226, 2021. DOI: 10.33102/jfatwa.vol26no2.393. Disponível em: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/393. Acesso em: 29 nov. 2023.