Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, & Azhar Abd Aziz. (2021). Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 211–226. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.393