Baharuddin, M., Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, & Norhidayah Pauz. (2022). Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. Journal of Fatwa Management and Research, 27(1), 15–30. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no1.373