(1)
Abdulah, N. A.; Kamruzaman, N. A.-F.; Abdul Mutalib, M.; Hazram, N. A. Tanggungjawab Pesalah Kanak-Kanak Dalam Undang-Undang Rogol Di Malaysia: Analisis Menurut Persepktif Syariah: The Responsibility of Child Offenders in Malaysian Rape Law: An Analysis from Shariah Perspective. j. ftw. mgt. res. 2023, 28, 148-158.