(1)
Nabilah Shahrom, N. F.; Basir, S. A. . Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court. j. ftw. mgt. res. 2023, 28, 96-115.