(1)
Salleh , A. .; Yusoff , K. .; Abdul Razak , M. S. .; Mohd Said , K. F. . Menilai Gelagat Pengguna Muslim Dalam Pencarian Maklumat Islam Secara Atas Talian: Evaluating Muslims Behaviour In Online Searching Of Islamic Information. j. ftw. mgt. res. 2022, 27, 73-88.