(1)
Rafeah Saidon; Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli; Azhar Abd Aziz. Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam. j. ftw. mgt. res. 2021, 26, 211-226.