(1)
Baharuddin, M.; Wafaa’ Mazlan; Ridzwan Ahmad; Norhidayah Pauz. Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. j. ftw. mgt. res. 2022, 27, 15-30.