(1)
Termizi, A.; Syarifah Nadirah Nasibah; Ab Rahman, A. Menyenaraikan Keamanan Dan Mengutamakannya Di Dalam Al Maqasid Al Dharuriyyat: Listing Security and Prioritize It in Al Maqasid Al Dharuriyyat. j. ftw. mgt. res. 2020, 20, 1-23.