(1)
Mohamad Zaki, M. M.; Ab Rahman, A. Pengurusan Agihan Zakat Pendidikan: Kajian Di Zakat Pulau Pinang (ZPP): Education Zakat Education Management: A Case Study in Zakat Penang (ZPP). j. ftw. mgt. res. 2019, 17, 141-184.