(1)
Ab Rahman, A. Konsep Fatwa Dan Cabaran Penguatkuasaannya Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. j. ftw. mgt. res. 2018, 2, 7-26.