[1]
Nabilah Shahrom, N.F. and Basir, S.A. 2023. Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court. Journal of Fatwa Management and Research. 28, 1 (Jan. 2023), 96–115. DOI:https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.503.