[1]
Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak and Saliyah Kahar 2021. Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor. Journal of Fatwa Management and Research. 26, 2 (Oct. 2021), 347–359. DOI:https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.420.