[1]
Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli and Azhar Abd Aziz 2021. Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam. Journal of Fatwa Management and Research. 26, 2 (Oct. 2021), 211–226. DOI:https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.393.