[1]
Baharuddin, M., Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad and Norhidayah Pauz 2022. Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. Journal of Fatwa Management and Research. 27, 1 (Jan. 2022), 15–30. DOI:https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no1.373.